Corona epidemie | Belangrijke informatiebronnen


Veel informatie komt op ons af.
Hier een opsomming van de belangrijkste bronnen


Het RIVM
Het is de denktank van en voor de overheid en geeft goede voorlichting, begrijpelijk voor een ieder.
Hun advies is leidend voor het beleid.
Veel informatie op deze site is afkomstig van het RIVM
U kunt alle informatie vinden op de site www.rivm.nl, inclusief de actuele stand van zakeen aangaande het virus

 
De rijksoverheid
Hier vind men informatie die de rijksoverheid neemt  inzake de corona-uitbraak.
Ik verwijs naar de site www.rijksoverheid.nl


Het NOS jourmaal is zeer toegangkelijk
Het brengt nieuws van in een maatschappelijke contaxt

Daarnaast kranten en TV-programma's te over. De thema's zijn vaak hetzelfde.
Dit lijstje is zeker niet compleet maar de belangrijkste n zijn hier wel opgenoemd
Nieuws en mededelingen
Online inzage dossier
Online inzage dossier
Geplaatst: 3 juli 2020
Per 1 juli 2020 kunt u digitaal uw dossier inzien. Lees hieronder hoe dit in z'n werk gaat.

Lees meer
Pneumococenvaccinatie
Pneumococenvaccinatie
Geplaatst: 7 juni 2020
Paralell aan de giepvaccinatoe wordt nu ook gevaccineerd tegen pneumococcen

Lees meer
Tips bij bloedafname
Tips bij bloedafname
Geplaatst: 23 februari 2020
Let even op voor een goede gang van zaken

Lees meer