Online diensten | Consult-op-afstand


Het E-mailconsult
Indien u wenst is het mogelijk om via E-mail advies te vragen. Met deze dienst hoop ik in een behoefte te voorzien. Belangrijk is dat zo'n E-mailconsult kwalitatief onderdoet t.o.v. een telefonisch consult of een spreekuurconsult. Het is moeilijker om van gedachten te wisselen. De bereikbaarheid is echter beter (veel mensen hebben hun mobiel uitstaan of hebben geen tijd voor een afspraak).

Gebruik het formulier alleen voor een mededeling. Het is met de huidige privacywetgeving niet mogelijk via deze weg te antwoorden.
Wilt u dat wel, kies dan voor "consult op afstand" en druk op de onderste knop. Meldt dit van te voren aan de praktijkassistente dan kan zij de verbinding openen. U dient gebruik te maken van uw mobiele telefoon en uw DigiD.
Of stel uw medische vragen direct aan uw arts via een beveiligde omgeving in Mijngezondheid.net

Consult op afstand


Nieuws en mededelingen
Brussencursus in Heeze
Brussencursus in Heeze
Geplaatst: 14 oktober 2019
Heb jij een speciale broer of zus en vind je dit soms best lastig? Geef je op voor de brussencursus! De Brussencursus is een cursus waar kinderen van 7 tot 12 jaar, die een broer of zus hebben met bijvoorbeeld autisme, ADHD, een verstandelijke of lichamelijke beperking, elkaar kunnen ontmoeten. MEE verzorgt in opdracht van de gemeente Heeze-Leende en Sociaal Team dezecursus. Na aanmelding volgt er een intakegesprek met zowel iemand van MEE als het Sociaal Team

Lees meer
Vaccinatiegraad in Heeze-Leende
Vaccinatiegraad in Heeze-Leende
Geplaatst: 12 oktober 2019
De vaccinatiegraad voor kinderen en adolescenten wordt elk jaar gemeten

Lees meer
Listeria bacterie in vlees
Listeria bacterie in vlees
Geplaatst: 5 oktober 2019
Spoedbericht van de afdeling infectieziekten van de GGD

Lees meer