Dienstverlening | Internet en uw gezondheid


Internet, zo is de verwachting, gaat een belangrijk rol spelen in de gezondheidszorg. Nu al kunnen mensen informatie opvragen via internet, denk aan thuisarts.nl, met de huisartsen communiceren via e-mailconsulten en afspraken maken op het spreekuur. De toekomst biedt nog meer mogelijkheden voor behandeling en begeleiding van mensen met zowel geestelijke als lichamelijke gezondheidsproblemen, .

Natuurlijk zal internet niet een gesprek met de huisarts of praktijkverpleegkundige vervangen. Zo'n persoonlijk gesprek is kwalitatief veel beter en internet kan hier niet aan tippen. Belangrijk is dat mensen, indien zij in staat zijn hun informatie te zoeken, zij zelfstandig zijn in het omgaan met hun gezondheidsproblemen en minder afhankelijk zijn van medische instanties.
Op dit moment is dit ontsloten voor de enkeling. Internetvaardigheid is niet voor iedereen weggelegd en met name voor ouderen is dit alles niet toegangkelijk. De verwachting is echter dat dit in de toekomst snel zal veranderen.
Een artikel in het Eindhovens Dagblad kunt u zien door op hier te klikken

Op dit moment zij er  internetsites actueel die ik hieronder graag onder uw aandacht wil brengen:

www.mijngezondheidsplatform.nl

 

Het wordt onderhouden door een firma Medicinfo®. Op dit moment, 29 augustus 2015, zijn er 164 mensen die er gebruik van maken in meer of mindere mate. Wat biedt deze site:

  • Coaches voor stoppen met roken, bewegen en dieet. U vult de gegevens in op de site  en de site gaat met u aan de slag. Sommige mensen vinden dit prettig, hoeven er niet voor naar een diëtist, dokter of praktijkverpleegkundige maar kunnen dit thuis doen.
  • voor chronisch zieken, denk aan mensen met diabetes en hart- en vaatziekten, wordt een email-verbinding met de praktijkondersteuner mogelijk die hun begeleidt. Zodoende is er makkelijk contact mogelijk tussen patiënt en zijn of haar behandelaar.


De site is voorzien van demonstratiefilmpjes zodat u kunt ervaren of het iets voor u kan betekenen. De site kost niets en de huisarts of praktijkondersteuner kan u aanmelden. Momenteel loopt er een onderzoek om te kijken of de dienstverlening voldoet en of verbetering mogelijk is.

www.kleurjeleven.nl


Het is een site wat in Amerika bewezen effectief is, voor begeleiding en behandeling van mensen met depressie. Ook hier is het zo, dat u  gegevens invoert, de site opdrachten verstrekt, met u aan de slag gaat en u begeleidt naar een herstel. Het Trimbossinstituut, wat een gerenommeerde instelling is in de geestelijke gezondheidszorg, heeft ervaring met deze site. Ook deze site bevat voorlichtingsmateriaal en filmpjes
De kosten wordt soms gedragen door uw ziektenkostenverzekering en meer informatie kunt u opvragen bij de praktijkondersteuner Maud Custers die bereikbaar is via de assistente (040-2261827) of via deze site. 


 

www.30minutenbewegen.nl


De nederlandse norm voor gezond bewegen is 30 minuten per dag stevig wandelen per dag, 5 dagen van de week. De site gaat over alternatieven naast wandelen. U kunt hier een keuze krijgen hoe u wilt bewegen. De site probeert het u zo leuk mogelijk te maken.

www.sportenbeweegwijzer.nl


Deze site probeert per woonplaats aan te geven wat mogelijkheden zijn voor te bewegen, van sportclub ot trimgroepjes

www.stopautomaat.nl


Weer een poging om te stoppen met roken via internet. Wellicht een alternatief die werkt. Elk alternatief is er één.

www.diepinfo.nl


Er zijn enkel sites die veel informatie geven over diabetes en dit is er één van. U kunt door de sites gaan en uw eigen informatie opzoeken. Zeker bij diabets is het zo: de meer u weet des te beter is de diabetes ook te behandelen

www.longfonds.nl/COPD

Dit is een site wat vroeger van het Astmafonds was. Hier vindt u informatie over COPD, de behandeling en wat u er zelf aan kan doen.

www.longfonds.nl/astma

Dit is de site die informatie geeft over astma. Oook afkomstig van wat voorheen het Astmafonds Nederland was

en verder
Mocht er in de toekomst meer sites zijn, die iets voor u kunnen betekenen, laat ik het op deze pagina weten. Uiteraard houd ik me aanbevolen voor suggesties
Nieuws en mededelingen
Online inzage dossier
Online inzage dossier
Geplaatst: 3 juli 2020
Per 1 juli 2020 kunt u digitaal uw dossier inzien. Lees hieronder hoe dit in z'n werk gaat.

Lees meer
Pneumococenvaccinatie
Pneumococenvaccinatie
Geplaatst: 7 juni 2020
Paralell aan de giepvaccinatoe wordt nu ook gevaccineerd tegen pneumococcen

Lees meer
Tips bij bloedafname
Tips bij bloedafname
Geplaatst: 23 februari 2020
Let even op voor een goede gang van zaken

Lees meer